AUMENTA O SMI E O SALARIO NON EMBARGABLE

1 de Abril de 2024

Se a súa empresa recibe unha dilixencia de embargo de calquer administración pública das retribucións de un dos seus empregados, non poderá reterlle todo o salario, xa que unha parte deste é inembargable. Dita parte calcúlase según a proporción entre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e o soldo neto. Segundo o Real Decreto 145/2024, do 6 de febreiro, fíxase o SMI para o ano 2024 en 1.134 euros mensuales (en lugar dos 1.080 euros aplicables en 2023).

En xeral, as porcentaxes da retribución neta que son embargables son as siguientes:

Retribución neta Porcentaxe embargable (2)
Tramo 1: ata SMI (1) 0
Tramo 2: entre 1 e 2 veces SMI 30%
Tramo 3: entre 2 e 3 veces SMI 50%
Tramo 4: entre 3 e 4 veces SMI 60%
Tramo 5: entre 4 e 5 veces SMI 75%
Exceso 90%

Se a débeda que provoca o embargo procede dunha hipoteca sobre a vivenda habitual do empregado, o embargo redúcese. E se o embargo procede dunha sentencia que condena ao pago dunha pensión de alimentos, a empresa debe embargar todo o importe mensual que veña establecido na sentencia.

 

Estén atentos aos posibles cambios!