Accesibilidade

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://tcmasesoria.com:

Situación de cumprimento

A presente web cumpre os criterios de conformidade AA en base á normativa WCAG 2.1

Contido non accesible

Poderían existir erros de código puntuais de edición nalgunha páxina web.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 20 de abril de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo pola empresa que realizou a implementación da web.

Contido opcional

Este sitio web está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina mediante as opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño de letra do texto nos principais navegadores gráficos utilice os seguintes menús:

Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Facer o texto máis grande
Chrome: Controla a páxina actual > Tamaño do texto
Para modificar o tamaño de todo na páxina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + – para diminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto

Se o que quere é anular a folla de estilos ou modificar a cor do texto, pode consultar a páxina How to Change Text Size or Colors que se pode ler traducida ao galego en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?