Rebaixas nos módulos de IRPF 2023

7 de Xuño de 2024

Recentemente publicouse unha orde ministerial que rebaixa, con efectos para o IRPF de 2023, os índices de rendemiento neto aplicables aos contribuíntes que desenolvan certas actividades agrícolas, gandeiras e forestais no réxime de estimación obxectiva. Do mesmo xeito, a redución xeral sobre o rendemento neto de módulos, establecida con carácter xeral no 10%, elévase ao 15% para as actividades agrícolas, gandeiras e forestais que determinen o rendemento neto polo método de estimación obxectiva. Se desenvolve algunha das actividades afectadas, téñao en consideración ao confeccionar a súa declaración do IRPF.

En caso de que xa presentara a declaración de IRPF de 2023, rectifíquea e modifique tanto o rendemento neto declarado pola súa actividade como a redución xeral aplicada.