Axuste por mutualidades na declaración da renda

7 de Xuño de 2024

Este ano, coa finalidade de aplicar o establecido na disposición transitoria segunda (en adiante, DT 2ª) da Ley 35/2006 do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para os pensionistas que reciben na actualidade prestacións que procedan de aportacións a mutualidades de previsión social que poidan dar lugar á redución na tributación dos seus rendementos do traballo conforme ao establecido na citada disposición, na declaración de Renda 2023 vanse a calcular axustes sobre as pensións de xubilación ou invalidez, para conseguir esta menor tributación.

Se aínda non mirou se debe facer ou non a súa declaración, o prazo ampliouse ata o 1 de xullo de 2024, por ser o 30 de xuño domingo.