As baixas médicas

2 de Marzo de 2023

A partir do 1 de abril de 2023, os e as traballadoras non terán que entregar o seu parte de baixa médica á empresa. Será, en cambio, a Seguridade Social, as mutuas e as empresas as responsables de intercambiarse os documentos necesarios, sen intervención do ou da afectada.